Bizalmassági Politikánk a személyes adatok feldolgozása terén

Cégünk alapvető kötelességének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszünk, hogy az Ön adatait a 2016/679 (EU) rendeletének („Általános Adatvédelmi Szabályzat” vagy „GDPR”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb romániai jogszabályokkal összhangban kezeljük. Mivel e törvényi keret egyik lényeges elve az átláthatóság, a jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt személyes adatainak gyűjtéséről, felhasználásáról, továbbításáról és védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön termékeink és/vagy szolgáltatásaink folytán kerül kapcsolatba velünk web-oldalunkon vagy egyéb mobiltelefonos alkalmazás révén.

Fenntartjuk jogunkat arra, hogy időszakosan aktualizáljuk és módosítsuk Bizalmassági Politikánkat, hogy tájékoztassuk Önt a személyes adatai feldolgozási módjában vagy a törvényi követelményekben bekövetkezett bármely módosulásról. Bármely hasonló módosulás esetén web-oldalunkon feltüntetjük a Bizalmassági Politika módosított változatát, mely okból kérjük, szíveskedjen időnként ellenőrizni a Bizalmassági Politika tartalmát.

Kik vagyunk, és hogyan léphet kapcsolatba velünk

Cégadatok Név: RITUAL INTERNATIONAL SRL Cím: Bucuresti, Sector 1, S trada Diaconu Coresi, nr. 53rd Cégjegyzékszám: J40 / 13484/2012 Adószám TVA: RO 30917359 Jogi képviselő: Bornac Madalina, Managing Director E-mail: contact@foliceutic.hu Személyes adatainak feldolgozásakor az adatvédelmi jogszabály értelmében adatkezelő szervezetnek minősülünk.

Véleményét és észrevételeit szívesen vesszük, és szükség esetén örömmel nyújtunk további tájékoztatást az Ön adatainak kezelését érintő valamennyi kérdésben, ezért kérjük, hogy minden ilyen irányú megkeresést küldje a contact@foliceutic.hu e-mail címre vagy írjon a következő postacímre: Bucuresti, Sector 1, str. Diaconu Coresi, nr. 53 – ezzel a megjegyzéssel: a RITUAL INTERNATIONAL SRL képviselőjének figyelmébe.

Milyen jellegű személyes adatokat dolgozunk fel

Általában személyes adatait közvetlenül öntől szerezzük meg, így teljesen öntől függ, hogy milyen típusú információkat szolgáltat. Például információt kapunk öntől a következő alkalmakkor:

Amikor saját felhasználói fiókot készít a mi honlapunkon közli velünk: az e-mail címét, család- és személynevét;

Honlapunkon az Ön személyes felhasználói oldalán (Saját fiók) lehetősége van többletinformációkat szolgáltatni, mint például: fénykép, nem, becenév, mobil telefonszám, vezetékes telefonszám, születési dátum, tanulmányi szint, szállítási cím, másodlagos e-mail cím, a bankkártya adatait stb.;

Amikor rendel, szintén információkat szolgáltat: az óhajtott termék, család- és személynév, szállítási cím, számlázási adatok, kifizetési mód, telefonszám, a bankkártya adatai stb.

Lehetőséget nyújtunk arra, hogy a honlapunkon a Facebook vagy a Google oldalán keresztül jelentkezzen be. Ha ezek egyikére optál, a Facebook Inc / Google LLC által adminisztrált oldalra irányítják, ahol tájékoztatják Önt arról, hogy adatait a mi web-oldalunknak továbbítják. A Facebook, illetve a Google bizalmassági politikáját az alábbi linkekre kattintva ismerheti meg:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://policies.google.com/privacy

Ugyanakkor utólag beszerezhetünk és feldolgozhatunk bizonyos információkat arról, hogy ön milyen magatartást tanúsított honlapunk látogatása során, azzal a céllal, hogy online tapasztalatát személyére szabjuk, és az ön profiljához adaptált ajánlatokat bocsássunk a rendelkezésére. Erről további részleteket tudhat meg, ha elolvassa az adatfeldolgozás céljaira vonatkozó alábbi részt.

A Süti politikának megfelelően honlapunkon a sütikben és hasonló technológiákban gyűjthetünk és tárolhatunk adatokat.

További információk a sütikről itt.

Az általános adatvédelmi szabályzat által sajátos személyes adat-kategóriákba sorolt kényes adatokat nem gyűjtünk, és nem dolgozunk fel más módon. Ugyanakkor nem óhajtjuk megszerezni és feldolgozni a 16. életévüket be nem töltött fiatalkorúak adatait.

Az adatfeldolgozás céljai és alapja

Személyes adatait az alábbi célokkal használjuk fel:

Hogy szolgáltatásinkat az ön javára elvégezzük.
Ez az általános cél esetenként az alábbiakat foglalja magában:

Saját felhasználói fiók létrehozása és kezelése a termékünk platformja keretében;
A rendelések feldolgozása, ideértve az átvételt, feldolgozást, visszaigazolást, feladást és számlázást;
A rendelések törlése vagy a rendeléssel, a beszerzett javakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely más probléma megoldása;
A termékek visszaküldése a törvényi előírásoknak megfelelően;
A termékek ellenértékének az átvételkor történő kifizetése, a törvényi előírásoknak megfelelően;
Segítségnyújtás biztosítása, ideértve a megrendelt javakkal kapcsolatos kérdéseire történő válaszadást is.

Adatainak ezekkel a célokkal történő feldolgozása a legtöbb esetben a RITUAL INTERNATIONAL SRL és ön közötti szerződéskötéshez és -teljesítéshez szükséges. Továbbá e céloknak alárendelt bizonyos adatfeldolgozásokat az alkalmazandó jogszabályok, így adóügyi és könyvviteli szabályok követelnek meg.

Szolgáltatásainak javítása érdekében
Folyamatosan arra törekszünk, hogy a lehető legpozitívabb online-vásárlási élményt nyújtsuk Önnek. Ezért bizonyos adatokat összegyűjthetünk és felhasználhatunk az Ön Vásárlói szokásairól, felkérhetjük, hogy a rendelés véglegesítésének alárendelt elégedettségi kérdőíveket töltsön ki, vagy közvetlenül, illetve partnereink segítségével piackutatást és tanulmányokat végezhetünk.

E tevékenységünket az a jogos érdekünk alapozza meg, hogy kereskedelmi tevékenységet fejtsünk ki, de ne sértsük meg a Vásárlók alapvető jogait és szabadságjogait.

Marketing célokra
Szeretnénk Önt folyamatosan tájékoztatni az érdeklődési körébe tartozó termékekkel kapcsolatos legjobb ajánlatainkról. Ennek érdekében általános tartalmú és tematikus hírleveleket küldünk Önnek elektronikus csatornáinkon keresztül (e-mailben/SMS-ben/ mobil értesítésben/felugró üzenetek formájában/stb.), valamint tájékoztatjuk az Ön által korábban vásárolt, illetve megrendelni kívánt termékekhez hasonló vagy azokat kiegészítő termékekről, az ajánlatokról és kedvezményes akciókról, a „Saját fiók/Kosaram” szekcióban vagy a „Saját fiók/Kedvencek” szekcióban megjelölt vagy a megvásárolni szándékozott termékekről szóló információkat és egyéb kereskedelmi jellegű megkeresést küldünk, mint péládul a piac- vagy véleménykutatási kérdőívek, valamint személyre szabott ajánlatokat jelenítünk meg a web-oldalunkon. Annak érdekében, hogy Önt az érdeklődésére számot tartó információval láthassuk el, felhasználói profilalkotás céljából felhasználhatunk bizonyos adatokat az Ön vásárlási szokásaival (pl. megtekintett termékek/kívánságlistához adott termékek/megvásárolt termékek) kapcsolatban. Minden esetben gondoskodunk róla, hogy az ilyen jellegű adatkezelés és -feldolgozás az Ön jogainak és szabadságainak tiszteletben tartásával történjen, és szavatoljuk, hogy az adatkezelés során alkalmazott intézkedések Önre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járnak, Önre nem hatnak ki jelentős mértékben.

Marketingkommunikációs tevékenységünket a legtöbb esetben az Ön előzetes hozzájárulásával végezzük. Bármikor meggondolhatja magát és visszavonhatja hozzájárulását, mégpedig az alábbi módon:

– A felhasználói fiók „Értesítések és hírlevelek” menüpont beállításainak módosításával;

– A tőlünk kapott üzenetek “leiratkozás” című linkjének megnyitásával; vagy

– A cégünkkel való kapcsolatfelvétellel a fentiekben rögzített elérhetőségeken keresztül.

Bizonyos marketingtevékenységeinket jogos üzleti érdekeinkre hivatkozással kereskedelmi működésünk népszerűsítésére és fejlesztésére használjuk. Minden olyan esetben azonban, amikor jogos üzleti érdekeinkre tekintettel Önhöz kapcsolódó információt használunk fel, gondolkodunk arra és megtesszük a szükséges intézkedéseket, hogy ne sértsük az Ön alapvető jogait és szabadságait. Ugyanakkor Ön bármikor kérheti, a fentebb körülírt módok bármelyikének igénybe vételével, hogy szüntessük meg személyes adatainak marketing célú kezelését, mely kérését igyekszünk minél előbb teljesíteni.

Jogos érdekeink védelme céljából
Felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor saját jogaink és kereskedelmi tevékenységünk védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek:

– A web-oldal és a platform felhasználóinak a kibernetikai támadások elleni védelmét célzó intézkedések;

– Intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes közhatóságok felé;

– Intézkedések minden további kockázat kezelésére.

Az ilyen típusú adatfeldolgozások általános alapját a saját kereskedelmi tevékenységünk védelmét célzó jogos érdekünk képezi, s ez alatt azt értjük, hogy gondoskodunk arról, hogy az összes intézkedésünk szavatolja az egyensúly megőrzését érdekeink és az Ön alapvető jogai és szabadságai között.

Továbbá, az adatfeldolgozást bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettségeink teljesítésére figyelemmel végezzük, mint például a hatályos tárgyköri jogszabályokban feltüntetett javak és értékek őrzésének biztosítása.

Milyen időtartamig tároljuk az Ön személyes adatait?

Általános szabály szerint személyes adatait addig tároljuk, míg web-oldalunkon felhasználói fiókja van. Ön bármikor kérheti bizonyos adatainak törlését vagy felhasználói fiókjának megszüntetését, mely kérését azzal a fenntartással oldjuk meg, hogy bizonyos adatait megőrizzük a felhasználói fiók megszüntetését követően is, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok vagy saját jogos érdekeink megkövetelik.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítjuk az Ön személyes adatait, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataihoz:

– gyorspostai szolgáltatásokat végző ügyfeleinknek;

– pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó ügyfeleinknek;

– marketing / telemarketing szolgáltatást végző ügyfeleinknek;

– IT szolgáltatást nyújtó ügyfeleiknek;

– más olyan cégeknek, akikkel közös programokat tudunk kidolgozni termékeinek és szolgáltatásaink piaci felkínálására.

Amennyiben jogszabályban előírt kötelezettségünk teljesítése, illetve jogos érdekeink védelme megköveteli, bizonyos személyes adatokat feltárhatunk a közhatóságok előtt.

Teljeskörűen szavatoljuk, hogy magánjogi személy harmadik felek kizárólag az adatvédelemre és az információk bizalmas kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően férhetnek hozzá az Önök adataihoz, az ezekkel megkötött szerződések alapján.

Melyik országokba továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Személyes adatait jelenleg Románia területén tároljuk és kezeljük.

Ennek ellenére felmerülhet olyan eset, amikor az Ön személyes adatait az Európai Unión belüli vagy azon kívüli szervezeteknek továbbítjuk, ideértve azokat az országokat is, ahol az Európai Bizottság elismerte a személyes adatok megfelelő védettségi szintjét.

Minden esetben megtesszük a megfelelő óvintézkedéseket ahhoz, hogy a személyes adatok nemzetközi átadása gondosan történjen, jogaik és érdekeik védelme céljából. A szolgáltatók és más harmadik személyek felé történő adatközlés biztonságát minden esetben szerződéses kötelezettségek és, az esetnek megfelelően, más biztosítékok szavatolják, mint például az Európai Bizottság által kibocsátott szabványok, valamint az olyan tanúsítványrendszerek, mint például a személyes adatoknak az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti továbbítását védő biztonsági pajzs.

A fenti elérhetőségeken keresztül bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, hogy további információkat szolgáltassunk azokról az országokról, ahova az Ön adatait továbbítjuk, vagy azokról a biztonsági intézkedésekről, amelyeket az ilyen adattovábbítások kapcsán alkalmazunk.

Hogy védjük az Ön személyes adatainak biztonságát?

Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági szabványoknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatoljuk.

Személyes adatainak továbbításához a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusokat használjuk, és azokat biztonságos szervereken tároljuk, biztosítva ugyanakkor az adatok redundanciáját.

Fizetésekhez a Skrill fizetéstámogató szolgáltatásait használjuk. Minden fizetéssel kapcsolatos információ TSL 1.2. titkosítású, a HTTPS technológia használatával.

Felhívjuk kedves figyelmét, hogy a személyes adatainak védelmére irányuló minden igyekezetünk ellenére az általában a világhálón vagy más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a mi ellenőrzésünk alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk felelősséget.

Milyen jogok illetik meg Önt?

Az Általános Adatvédelmi Szabályzat a személyes adatok vonatkozásában Önnek számos jogát elismeri. Kérheti az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásunkban tévesen szereplő adatok helyesbítését és/vagy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ugyanakkor joga van panasszal fordulni az illetékes felügyeleti hatósághoz, vagy a bírósághoz fordulni. Az esetnek megfelelően jogában áll személyes adatainak törlését, az adatkezelés korlátozását, illetve adatainak zárolását és az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.

A fenti jogokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért olvassa át a lenti táblázatot.

Jogainak érvényesítéséhez a fenti elérhetőségeken tud velünk kapcsolatba lépni. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő pontokat, amennyiben jogait szeretné érvényesíteni:

Azonosítás. Valamennyi, személyes adatokat tartalmazó bejelentkezés bizalmasságát szigorúan vesszük. Ezért kérjük, hogy az ilyen bejelentkezésekre vonatkozó kérését a contact@foliceutic.hu e-mail címére küldje meg nekünk. Ellenkező esetben fenntartjuk a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizzük.

Díjak. Személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban nem számítunk fel díjat, kivéve, ha az adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérése alaptalan, fölöslegesen ismétlődő vagy túlzó, mely esetben az adatszolgáltatást vagy az adatokhoz való hozzáférést méltányos díj ellenében biztosítjuk. Esetleges díjfizetési igényünkről minden esetben előzetesen, a kérés megoldása előtt értesítjük.

Válaszadási határidő. Minden érvényes igényre legfeljebb egy hónapon belül szeretnénk válaszolni, kivéve, ha a kérésben megfogalmazott igény kifejezetten bonyolult, vagy ha egyszerre több kérést küldött, mely esetben válaszunkat legfeljebb két hónapon belül megküldjük Önnek. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükségünk kérése megoldásához, mindenképpen jelezzük Önnek. Előfordulhat, hogy kérésének minél pontosabb megválaszolása érdekében bővebb tájékoztatást kérünk be Öntől arra vonatkozóan, hogy mit szeretne, vagy mi aggasztja. Így gyorsabban tudunk cselekedni és a válaszadáshoz szükséges idő is rövidül.

Harmadik fél joga. Nem vagyunk kötelesek kérésének megválaszolására, ha az negatívan hat más érintett személyek jogaira és szabadságaira.

Érintett jog
Meghatározás
Hozzáférés
Kérheti tőlünk, hogy:
· erősítsük meg, hogy feldolgozzuk-e személyes adatait;
· bocsássuk rendelkezésére ezen adatok másolatát;
· nyújtsunk további tájékoztatást személyes adataira vonatkozóan, főként arról, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, az adatkezelés céljairól, kivel osztjuk meg ezeket az adatokat, illetve, hogy továbbítjuk-e ezeket az adatokat külföldre, és hogy milyen módon védjük, meddig tároljuk, milyen jogokat élvez Ön, hogyan tud panasszal élni, honnan szereztük meg az Ön adatait, amennyiben ezeket az információkat nem kapta meg ezzel a tájékoztatással.
Helyesbítés
Kérheti a pontatlan vagy hiányos adatai helyesbítését vagy kiegészítését.
Sor kerülhet az adatok pontosságának ellenőrzésére azok helyesbítése előtt.
Az adatok törlése
Kérheti személyes adatainak törlését, de csak akkor, ha:· ezekre már nincs szükség azzal a céllal, amellyel gyűjtötték; vagy

· visszavonta hozzájárulását (ha az adatokat az ön hozzájárulásával dolgoztuk fel); vagy

· gyakorolja jog szerinti ellenvetési jogát; vagy

· adatait törvényellenesen dolgozták fel; vagy

· törvényi kötelezettségünk van ilyen értelemben.

Nem vagyunk kötelesek személyes adatai törlése iránti kérésének eleget tenni, ha személyes adatainak feldolgozása szükséges:

· egyes törvényi kötelezettségek betartásához; vagy

· valamely jog bírósági megállapításához, gyakorlásához vagy megvédéséhez.

Léteznek más körülmények is, amelyekben nem vagyunk kötelesek figyelembe venni adattörlési kérelmét, bár ez a kettő a legvalószínűbb körülmény, amelyben elutasítjuk e kérelmét.

Ne feledje, hogy e jog gyakorlása előtt töltse le web-oldalunkról és mentse el a rendeléseivel kapcsolatos összes dokumentumot (mint például: számlák, garancialevelek), függetlenül attól, hogy a számlázás az Ön vagy más természetes vagy jogi személy nevére történt. Amennyiben ezt nem végezte el az adattörlési jog gyakorlása előtt, az összes dokumentum elvész, cégünk pedig nem tudja az ön rendelkezésére bocsátani ezeket, mivel az adatok, illetve a saját oldal web-oldalunkról való törlése – az ezekhez kapcsolódó összes adattal és dokumentummal – visszafordíthatatlan folyamat.

Az adatfeldolgozás korlátozása

Kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását, de csak akkor, ha:

· kifogásolt az adatok helyessége (lásd a helyesbítés részt), és ellenőrizni kell azokat; vagy

· a feldolgozás törvényellenes, de nem óhajtja az adatok törlését; vagy

· azok többé nem szükségesek az adatgyűjtés eredeti céljára, de Önnek szüksége van rájuk valamely jog bírósági megállapításához, gyakorlásához vagy megvédéséhez; vagy

· élt a tiltakozási jogával, de folyamatban van annak ellenőrzése, hogy a mi jogaink nem-e elsőbbségesek.

A korlátozási kérés ellenére továbbra is felhasználhatjuk az Ön személyes adatait, ha:

· Ön hozzájárulását adja; vagy

· valamely jog bírósági megállapításához, gyakorlásához vagy biztosításához szükséges; vagy

· cégünk vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme megköveteli.

Adathordozhatóság
Kérheti, hogy személyes adatait szokványosan használt és automatikusan olvasható szerkesztett formában szolgáltassuk, vagy kérheti, hogy más adatfeldolgozókhoz való közvetlen továbbítását, de minden esetben csak akkor, ha:· a feldolgozás az ön hozzájárulása alapján vagy az önnel kötött szerződés megkötése vagy végrehajtása alapján történik; és

· a feldolgozás automatikus eszközökkel történik.

Tiltakozás
Sajátos helyzetéből eredőn bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdekünkön alapuló feldolgozása ellen, ha úgy véli, hogy alapvető jogai és szabadságai elsőbbrendűek a cég érdekeivel szemben.

Úgyszintén bármely indok nélkül, bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen marketing céllal való feldolgozása ellen (ideértve a profil létrehozását is), mely esetben a lehető legrövidebb időn belül megszakítjuk az ilyen adatfeldolgozást.

Automatikus döntések meghozatala

Kérheti, hogy ne váljon valamely automatikus adatfeldolgozáson alapuló döntés tárgyává, de csak akkor, ha az illető döntés:· Önre nézve jogkövetkezményekkel jár; vagy

· más hasonló módon, jelentős mértékben befolyásolja Önt.

Ez a jog nem alkalmazandó, ha az automatikus adatfeldolgozáson alapuló döntés:

· szükséges ahhoz, hogy megkössünk Önnel egy szerződést vagy egy ilyen szerződést teljesítsünk;

· törvénnyel engedélyezett, és megfelelőképpen szavatoltak az Ön jogai és szabadságai; vagy

· az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Panaszok
Önnek joga van a személyes adatai feldolgozására vonatkozóan panaszt emelni a felügyeleti hatóságnál. A romániai adatvédelmi felügyelő hatóság kontaktadatai a következők:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 vagy +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Kérjük, hogy előzetesen keressen meg bennünket, a felügyeleti hatóság bármely percben való megkereséséhez való joga korlátozása nélkül, és ígérjük, hogy megtesszük a szükséges erőfeszítéseket bármely kérdés békés úton való megoldására.

Megemlítjük, hogy bármikor hozzánk fordulhatnak kéréseikkel, az alábbi módozatok bármelyikéhez folyamodva:

– e-mailben, cím: contact@foliceutic.hu

– telefonon, telefonszám: 0314328183

– postai és gyorspostai úton, cím: Str. Diaconu Coresi, nr. 53, Sector 1, Bucuresti.

A foliceutikus termék csak néhány hét használat után megvastagítja a szempillákat és a szemöldökét.

Follow us on Facebook

Hit Enter to search or Esc key to close